Henkilöstö


Tero Sotamaa

Tero Sotamaa

M. Eng., M Sc., Doctoral researcher

”Espanjankielen kääntämistä vuodesta 2014”

Oma mielenkiintoni espanjan kieleen heräsi lomamatkan yhteydessä vuonna 2005. Mietin tuolloin, että haluaisin joskus oppia puhumaan espanjaa sujuvasti, ja päätin tutustua espanjan kieleen sekä maan kulttuuriin hieman syvemmin. Akateeminen oppiminen ja syventyminen espanjan kielioppiin minulla alkoi vasta yhdeksän vuotta myöhemmin, kun päädyin opiskelemaan insinööritieteitä Espanjaan Jaume I yliopistolle vuonna 2014. Espanjankielisten pääaine opintojeni ohella opiskelin myös sivuaineena espanjan kielen kääntämistä ja tulkkausta. Se oli mielenkiintoista aikaa, joka rikastutti niin kieliopillista osaamista kuin myös auttoi verkostoitumaan paikalliseen yhteisöön. Kieltenopetuksen parissa työskentelyssä on mielestäni parasta se, että siinä voin jakaa aiheeseen liittyvää tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia sekä samalla auttaa oppimaan myös heitä, ketkä jakavat kanssani saman mielenkiinnon kohteen, espanjan kielen.

-Vamos a estudiar español-

Ferran Rovira

B.Sw.E.

Äidinkielenä espanjan kieli. Keskeisessä merkityksessä päivittäisessä vuorovaikutuksessa on espanjan kieliopin ja sanaston lisäksi myös erityyppiset kiteytyneet ilmaisut, joilla on jokin kiinteä kielellinen merkitys. Lisäksi myös erityyppiset sanonnat ja sananlaskut kuuluvat espanjan kielen perusolemukseen, ja niillä on hyvin pitkät perinteet Espanjassa. Sanonnat ja sananlaskut pitävät usein sisällään myös tärkeitä, jopa vuosikymmeniä tai vuosisatoja vanhoja kansanviisauksia. Kielitaito muodostuu näin useista eri osa-alueesta ja sen kokonaisvaltainen hallitseminen edellyttää usein myös pitkäjänteistä työskentelyä, jossa ensiarvoisen tärkeää on mielestäni motivoiva oppimisympäristö. Espanjan kielen lisäksi omiin vahvuuksiini kuuluu myös Espanjassa puhuttava Katalaanin kieli, sen murteet sekä espanjan kielen tekninen ammattisanasto.

María del Mar Garcia Fernandez

Äidinkielenä espanjan kieli. Mallorcalla asuessani minulla oli mahdollisuus varttua hyvin monikielellisessä ympäristössä. Myös Mallorcalla puhuttavat katalaanin kielen murteet rikastutivat usean vuoden ajan omaa kielellistä osaamistani. Kieltenopiskelussa mielestäni yksi palkitsevimmista tekijöistä on huomata edistyvänsä, vuorovaikuttaa ja tulla ymmärretyksi vieraalla kielellä sekä havaita kehityksen kautta kasvavansa sujuvaksi kielen käyttäjäksi. Espanjan kielen lisäksi omiin vahvuuksiini kuuluu myös espanjan kielen ammattisanasto.


Tilaukset ja tiedustelut
045 327 2557
info@espanjankurssit.fi

Liiketoiminta ja sidosryhmät
Liiketoimintaan ja sidosryhmäyhteistyön liittyvät tiedustelut.
hallinto@espanjankurssit.fi