Espanjan jatkokurssi 3

168,00 

Espanjan jatkokurssi 3 on tarkoitettu edistyneemmille opiskelijoille. Jatkotasolla 3 syvennetään aiemmin opittuja asioita, kehitetään suullista kielitaitoa, ja syvennytään espanjan kielioppiin aiempaa laajemmin. Jatkokurssilla 3 opit käyttämään espanjan kieltä sekä idiomaattisia ilmaisuja aiempaa edistyneemmin arkipäivän ja käytännön tilanteissa. Kurssi sijoittuu kielten taitotasoasteikolla CERF taitotasolle B1–B2.

Espanjan jatkokurssi 3 luennot pidetään perjantaisin iltapäivällä kello 17.30-19.30.

Varasto loppu

Kuvaus

Espanjan jatkokurssi 3:lla syvennetään aiemmin opittuja asioita, kehitetään suullista ilmaisua, jatketaan syventymistä espanjan kielioppiin sekä harjoitellaan laajemmin aiemmin opittujen asioiden soveltamista käytännön tilanteissa. Jatkotasolla 3 jatkamme tutustumista espanjankieliseen maailmaan, sen tapoihin ja kulttuuriin. Jatkamme tutustumista Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuurieroihin sekä vertailemme espanjan kielen ominaispiirteitä ja sanastoa niiden välillä. Espanjan jatkokurssilla 3 jatkamme tutustumista fraaseihin sekä idiomaattisiin ilmaisuihin, joiden hallitseminen on olennainen osa kielitaitoa. Tällä kurssilla opit käyttämään espanjan kieltä, fraaseja sekä idiomaattisia ilmaisuja aiempaa edistyneemmin arkipäivän ja käytännön tilanteissa.

Käytämme oppimisen tukena monipuolisesti erityyppisiä kielten oppimista tukevia tietolähteitä sekä äidinkielenä espanjaa puhuvia vierailijaluennoitsijoita. Kurssi sijoittuu kielten taitotasoasteikolla CERF taitotasolle B1–B2.

Espanjan jatkokurssi 3 luennot pidetään perjantaisin iltapäivällä kello 17.30-19.30.

Espanjan kielioppi

Jatkokurssilla 3 opit espanjan kielen subjunktiivin imperfektin ja pluskvamperfektin käytön, opit subjunktiivin käytön päälause ja että-sivulause rakenteissa, opit käyttämään sujuvasti eri refleksiiviverbien ja datiivin yhdistelmiä, opit neutriartikkelin käytön sekä reaali- ja irreaali jos-lauseiden muodostamisen. Jatkokurssilla 3 tutustumme myös relatiivipronominien sekä eri prepositioiden edistyneempään käyttöön.

Tutustu tarkemmin eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (CERF)

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Espanjan jatkokurssi 3”